Leven in permanente oorlog en de verticale lijn

Kader overstijgend principe is nodig voor inzicht

Dit gesprek uit juni 2019 geeft een ander perspectief op ons dagelijks nieuws; over Iran, geopolitiek en media. Over manipulatie van onze waarneming en situaties. Over uitschakeling en onderdrukking, olie en oorlog.

En als antwoord op de vraag “Wat kunnen jij en ik er aan doen?” de verticale lijn waarover gesproken wordt in een conclusie tegen het einde van het gesprek. Die verticale lijn zou ik zelf willen omschrijven als ons eigen besef en beleving van ons mysterieus mens-zijn, een kaderoverschrijdende verbinding met het leven. Daarmee is er gelijk en spontaan een zekere uitweg of oplossing gevonden tussen de tegenstellingen die inherent zijn aan het leven.

Bron: https://www.cafeweltschmerz.nl/over-de-komende-oorlog-tegen-iran-stan-van-houcke-en-daan-de-wit/